Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Moldjord skole (utgått)
8110 MOLDJORD
Org.nr 974595435
Offentlig skole
Grunnskole
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt
Moldjord skole (utgått) 0,0 0,0 0,0
Beiarn kommune 0,0 0,0 0,0 0,0
Nordland fylke 6,5 6,1 6,9
Nasjonalt 4,9 5,4 5,7 5,9 5,4
Lesing, fritatt
Moldjord skole (utgått) 0,0 0,0 0,0 0,0
Beiarn kommune 0,0 0,0 0,0 0,0
Nordland fylke 6,0 5,9 6,6
Nasjonalt 4,9 5,4 5,9 6,0 5,6
Regning, fritatt
Moldjord skole (utgått) 0,0 0,0 0,0
Beiarn kommune 0,0 0,0 0,0
Nordland fylke 5,8
Nasjonalt 4,1 4,7 5,0 5,1 4,8
Engelsk, ikke deltatt
Moldjord skole (utgått) 0,0 16,7 0,0
Beiarn kommune 0,0 10,0 0,0 0,0
Nordland fylke 3,4 2,6 2,8
Nasjonalt 1,6 1,4 1,3 1,2 1,5
Lesing, ikke deltatt
Moldjord skole (utgått) 0,0 0,0 16,7 0,0
Beiarn kommune 0,0 0,0 10,0 0,0
Nordland fylke 2,4 2,1
Nasjonalt 1,4 1,2 1,1 1,0 1,4
Regning, ikke deltatt
Moldjord skole (utgått) 0,0 0,0 0,0
Beiarn kommune 0,0 0,0 0,0
Nordland fylke 2,4 2,0
Nasjonalt 1,5 1,2 1,1 1,1 1,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no