Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt
Møre og Romsdal fylke 4,5 4,9 4,9 6,8 7,3
Nasjonalt 4,6 4,4 4,9 5,5 5,7
Lesing, fritatt
Møre og Romsdal fylke 5,0 5,2 4,9 6,8 7,5
Nasjonalt 5,0 4,9 4,9 5,5 5,9
Regning, fritatt
Møre og Romsdal fylke 3,5 3,8 4,1 5,5 6,1
Nasjonalt 3,9 3,7 4,1 4,7 5,0
Engelsk, ikke deltatt
Møre og Romsdal fylke 0,8 1,1 0,9 1,0 0,5
Nasjonalt 1,6 2,0 1,7 1,5 1,4
Lesing, ikke deltatt
Møre og Romsdal fylke 0,6 1,0 1,2 0,8 0,6
Nasjonalt 2,5 3,0 1,5 1,3 1,2
Regning, ikke deltatt
Møre og Romsdal fylke 1,1 0,9 1,1 0,8 0,7
Nasjonalt 1,6 1,9 1,6 1,3 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no