Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt
Akershus fylke 3,2 3,1 3,4 3,6 4,2
Aust-Agder fylke 5,2 4,8 4,9 5,4 6,4
Buskerud fylke 4,1 5,3 4,7 6,7 7,2
Finnmark Finnmárku fylke 4,0 4,3 7,3 10,1 9,2
Hedmark fylke 5,2 4,5 4,7 5,7 5,8
Hordaland fylke 4,7 4,4 4,9 5,3 4,7
Møre og Romsdal fylke 4,5 4,9 4,9 6,8 7,3
Nordland fylke 4,7 4,5 3,5 6,5 6,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,5 5,3 6,9 8,2
Norske skoler i utlandet 0,0 0,0
Oppland fylke 5,0 3,6 4,5 5,0 4,4
Oslo fylke 7,2 6,4 7,6 6,1 6,2
Rogaland fylke 4,5 3,7 4,0 4,1 5,5
Sogn og Fjordane fylke 4,3 4,2 5,8 6,7 4,3
Svalbard 0,0
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,7 3,9 3,9 4,3
Telemark fylke 4,9 5,0 6,4 5,2 8,2
Troms Romsa fylke 6,1 6,1 6,9 7,0 7,6
Trøndelag fylke 5,9
Vest-Agder fylke 3,4 2,4 5,1 5,6 6,3
Vestfold fylke 4,0 4,5 5,0 6,1 5,5
Østfold fylke 3,7 3,4 4,0 4,6 4,8
Lesing, fritatt
Akershus fylke 3,5 3,5 3,6 3,8 4,4
Aust-Agder fylke 5,5 5,9 4,5 4,6 6,0
Buskerud fylke 4,7 6,1 4,5 6,8 7,8
Finnmark Finnmárku fylke 4,5 6,4 7,7 9,4 10,6
Hedmark fylke 6,4 4,6 4,5 5,5 5,4
Hordaland fylke 4,9 4,4 4,7 5,2 4,9
Møre og Romsdal fylke 5,0 5,2 4,9 6,8 7,5
Nordland fylke 5,8 4,8 4,0 5,9 6,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 5,8 5,6 6,8 8,5
Norske skoler i utlandet 6,4 0,0
Oppland fylke 4,8 4,8 3,7 4,7 4,7
Oslo fylke 7,8 7,3 8,3 6,8 7,0
Rogaland fylke 5,3 4,8 4,2 4,3 6,0
Sogn og Fjordane fylke 5,0 4,5 5,1 7,0 5,1
Svalbard 0,0
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,2 4,3 3,3 4,4
Telemark fylke 5,5 5,5 5,9 5,2 7,9
Troms Romsa fylke 6,4 6,6 6,6 6,6 7,8
Trøndelag fylke 5,7
Vest-Agder fylke 3,6 3,9 4,9 5,4 5,8
Vestfold fylke 3,3 4,2 4,7 5,9 5,4
Østfold fylke 4,1 4,1 3,9 4,7 5,0
Regning, fritatt
Akershus fylke 2,7 2,8 2,9 3,3 3,7
Aust-Agder fylke 4,4 4,0 3,9 4,7 4,9
Buskerud fylke 3,2 4,4 3,5 5,0 6,3
Finnmark Finnmárku fylke 4,9 4,0 5,5 8,1 8,6
Hedmark fylke 4,1 3,6 4,1 4,9 4,5
Hordaland fylke 3,9 3,4 3,9 4,6 4,4
Møre og Romsdal fylke 3,5 3,8 4,1 5,5 6,1
Nordland fylke 3,6 3,0 3,0 5,8 4,8
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 4,1 6,0 6,8
Norske skoler i utlandet 0,0 0,0 0,0
Oppland fylke 3,7 3,2 3,0 4,1 4,1
Oslo fylke 7,0 6,6 7,1 6,1 6,2
Rogaland fylke 3,7 3,1 3,2 3,4 5,1
Sogn og Fjordane fylke 2,8 3,1 3,9 5,9 3,8
Svalbard 0,0
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,2 2,9 3,0 4,1
Telemark fylke 4,5 4,3 5,2 4,4 6,8
Troms Romsa fylke 4,6 4,2 5,7 5,4 6,6
Trøndelag fylke 4,8
Vest-Agder fylke 3,1 2,6 4,2 4,4 5,0
Vestfold fylke 2,8 3,5 4,3 5,4 4,2
Østfold fylke 3,4 2,9 3,7 4,6 4,4
Engelsk, ikke deltatt
Akershus fylke 1,2 1,7 1,3 1,1 1,5
Aust-Agder fylke 1,6 3,5 2,5 2,3 2,5
Buskerud fylke 2,3 3,5 2,2 1,7 1,4
Finnmark Finnmárku fylke 3,3 4,1 0,6 0,7 1,2
Hedmark fylke 2,1 2,4 1,5 1,3 1,7
Hordaland fylke 1,4 1,8 2,4 1,5 1,6
Møre og Romsdal fylke 0,8 1,1 0,9 1,0 0,5
Nordland fylke 3,3 4,0 4,6 3,4 3,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 1,4 1,6 0,7 0,6
Norske skoler i utlandet 5,6 1,2
Oppland fylke 1,5 2,9 2,3 1,8 2,8
Oslo fylke 0,8 0,9 0,6 0,5 0,6
Rogaland fylke 1,6 1,7 1,6 1,5 0,8
Sogn og Fjordane fylke 1,8 1,3 1,6 1,1 0,9
Svalbard 3,8
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 1,4 1,9 1,9 1,8
Telemark fylke 1,8 2,4 1,9 1,8 0,9
Troms Romsa fylke 1,4 2,4 0,9 2,7 1,5
Trøndelag fylke 1,0
Vest-Agder fylke 1,9 2,3 1,4 2,2 1,4
Vestfold fylke 1,0 1,1 1,3 0,6 0,6
Østfold fylke 2,3 2,1 2,1 2,0 2,6
Lesing, ikke deltatt
Akershus fylke 1,8 4,4 1,1 0,9 1,2
Aust-Agder fylke 0,6 3,7 2,1 2,7 1,9
Buskerud fylke 5,9 4,0 2,2 1,2 0,8
Finnmark Finnmárku fylke 4,0 5,4 1,0 0,5 0,8
Hedmark fylke 2,4 8,7 1,4 0,7 1,8
Hordaland fylke 1,6 2,9 2,1 1,1 1,3
Møre og Romsdal fylke 0,6 1,0 1,2 0,8 0,6
Nordland fylke 4,7 7,3 3,3 2,8 2,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 0,6 1,1 0,6 0,8
Norske skoler i utlandet 11,5 1,2
Oppland fylke 3,1 2,6 2,4 1,7 2,4
Oslo fylke 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5
Rogaland fylke 3,4 2,1 1,5 1,7 0,6
Sogn og Fjordane fylke 0,9 3,9 1,2 0,9 1,2
Svalbard 3,8
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 0,8 1,1 1,8 1,9
Telemark fylke 1,4 4,7 1,4 1,4 1,0
Troms Romsa fylke 4,2 2,0 1,3 2,0 1,2
Trøndelag fylke 1,1
Vest-Agder fylke 4,4 3,9 1,1 1,9 1,0
Vestfold fylke 3,2 2,3 1,1 0,4 0,5
Østfold fylke 5,1 2,3 2,1 2,0 2,5
Regning, ikke deltatt
Akershus fylke 1,1 1,6 1,3 1,2 1,1
Aust-Agder fylke 1,5 2,5 2,6 1,9 1,9
Buskerud fylke 2,2 3,1 2,2 1,1 1,2
Finnmark Finnmárku fylke 2,6 4,6 0,7 1,5 0,9
Hedmark fylke 2,7 2,1 1,6 1,3 1,4
Hordaland fylke 1,3 1,9 1,9 1,0 1,1
Møre og Romsdal fylke 1,1 0,9 1,1 0,8 0,7
Nordland fylke 3,3 4,2 3,6 2,4 2,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 1,5 1,6 0,9 0,4
Norske skoler i utlandet 6,5 20,5 0,0
Oppland fylke 2,0 2,3 2,7 1,7 2,0
Oslo fylke 0,7 0,7 0,6 0,4 0,5
Rogaland fylke 1,9 2,0 1,9 1,6 0,7
Sogn og Fjordane fylke 1,7 1,8 1,9 0,7 1,1
Svalbard 7,7
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 1,8 2,1 1,8 2,1
Telemark fylke 1,1 1,8 1,0 1,6 0,7
Troms Romsa fylke 1,8 2,3 1,9 2,3 1,2
Trøndelag fylke 0,8
Vest-Agder fylke 1,6 2,1 1,0 2,0 1,1
Vestfold fylke 0,8 1,3 1,3 0,2 0,6
Østfold fylke 1,7 1,9 1,9 1,5 2,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no