Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt 4,9 6,8 7,3 7,7 7,3
Lesing, fritatt 4,9 6,8 7,5 8,1 7,6
Regning, fritatt 4,1 5,5 6,1 6,7 6,2
Engelsk, ikke deltatt 0,9 1,0 0,5 0,5 1,2
Lesing, ikke deltatt 1,2 0,8 0,6 0,4 0,9
Regning, ikke deltatt 1,1 0,8 0,7 0,4 1,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no