Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Engelsk, fritatt 4,7 5,1 4,5 4,9 4,9
Lesing, fritatt 6,1 5,6 5,0 5,2 4,9
Regning, fritatt 4,6 4,2 3,5 3,8 4,1
Engelsk, ikke deltatt 0,4 0,1 0,8 1,1 0,9
Lesing, ikke deltatt 0,4 0,3 0,6 1,0 1,2
Regning, ikke deltatt 0,5 0,4 1,1 0,9 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no