Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Melvold ungdomsskole (utgått)
Trondheimsveien 376
2016 FROGNER
Org.nr 875267612
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt 0,0
Lesing, fritatt
Regning, fritatt 0,0 0,0
Engelsk, ikke deltatt 7,1
Lesing, ikke deltatt
Regning, ikke deltatt 1,2 5,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no