Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Melvold ungdomsskole (utgått)
Trondheimsveien 376
2016 FROGNER
Org.nr 875267612
Offentlig skole
Grunnskole
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Melvold ungdomsskole (utgått) 0,0
Sørum kommune (utgått) 0,0 2,8 2,4
Akershus fylke (utgått) 1,8 1,7 1,7 1,7 2,4
Nasjonalt 2,6 2,9 3,5 3,6 3,8
Lesing, fritatt
Melvold ungdomsskole (utgått)
Sørum kommune (utgått) 2,0
Akershus fylke (utgått) 2,0 1,6 1,5 1,9 2,4
Nasjonalt 2,9 2,8 3,4 3,4 3,6
Regning, fritatt
Melvold ungdomsskole (utgått) 0,0
Sørum kommune (utgått) 0,0 2,0 2,0 2,0
Akershus fylke (utgått) 1,7 1,6 1,6 1,6 2,1
Nasjonalt 2,4 2,6 3,3 3,2 3,4
Engelsk, ikke deltatt
Melvold ungdomsskole (utgått) 7,1
Sørum kommune (utgått) 3,5 1,6
Akershus fylke (utgått) 1,8 1,1 1,0 1,1 0,9
Nasjonalt 2,5 1,5 1,5 1,3 1,3
Lesing, ikke deltatt
Melvold ungdomsskole (utgått)
Sørum kommune (utgått) 2,0
Akershus fylke (utgått) 2,1 1,2 0,9 0,7
Nasjonalt 2,6 1,3 1,2 1,0 1,0
Regning, ikke deltatt
Melvold ungdomsskole (utgått) 1,2
Sørum kommune (utgått) 1,0 0,4
Akershus fylke (utgått) 1,3 1,0 1,1 0,7
Nasjonalt 2,5 1,4 1,2 1,2 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no