Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Meløy kommune
Kommunenr 1837
Alle grunnskoler med adresse i Meløy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt 8,4 13,3
Lesing, fritatt 7,2 10,7
Regning, fritatt 12,0
Engelsk, ikke deltatt 6,0
Lesing, ikke deltatt 3,6 1,3
Regning, ikke deltatt 5,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no