Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Meland kommune
Kommunenr 1256
Alle grunnskoler med adresse i Meland kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 8,9 9,4 4,0
Lesing, fritatt 10,9 9,4 5,6 4,3
Regning, fritatt 8,9 0,0 8,6 4,0 5,0
Engelsk, ikke deltatt 0,0 0,8 3,2
Lesing, ikke deltatt 0,0 1,6 4,8 4,3
Regning, ikke deltatt 0,0 1,9 1,6 4,0 3,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no