Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Lyngen kommune
Kommunenr 1938
Alle grunnskoler med adresse i Lyngen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 0,0 13,5
Lesing, fritatt 0,0
Regning, fritatt
Engelsk, ikke deltatt 0,0 5,4
Lesing, ikke deltatt 19,2
Regning, ikke deltatt
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no