Grunnet en teknisk oppdatering og flytting av driftsmiljø vil Skoleporten være ustabil og delvis utilgjengelig onsdag 27. mai fra 08-16

Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Luster kommune
Kommunenr 4644
Alle grunnskoler med adresse i Luster kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Gaupne skule - Avd skule 20,0 0,0 0,0
Hafslo barne- og ungdomsskule - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0
Indre Hafslo oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0
Jostedal oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0
Luster kommune Felles Tiltak Skulane
Luster oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0
Luster ungdomsskule
Skjolden oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0
Veitastrond skule 0,0 0,0 0,0
Lesing, fritatt
Gaupne skule - Avd skule 0,0
Hafslo barne- og ungdomsskule - Avd skule 0,0 0,0 0,0
Indre Hafslo oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jostedal oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0
Luster kommune Felles Tiltak Skulane
Luster oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0
Luster ungdomsskule
Skjolden oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veitastrond skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Regning, fritatt
Gaupne skule - Avd skule 16,7 0,0
Hafslo barne- og ungdomsskule - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0
Indre Hafslo oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jostedal oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0
Luster kommune Felles Tiltak Skulane
Luster oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0
Luster ungdomsskule
Skjolden oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0
Veitastrond skule 0,0 0,0 0,0 0,0
Engelsk, ikke deltatt
Gaupne skule - Avd skule 0,0
Hafslo barne- og ungdomsskule - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0
Indre Hafslo oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jostedal oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0
Luster kommune Felles Tiltak Skulane
Luster oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0
Luster ungdomsskule
Skjolden oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0
Veitastrond skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lesing, ikke deltatt
Gaupne skule - Avd skule 0,0
Hafslo barne- og ungdomsskule - Avd skule 0,0 0,0 0,0
Indre Hafslo oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 25,0 0,0
Jostedal oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0
Luster kommune Felles Tiltak Skulane
Luster oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0
Luster ungdomsskule
Skjolden oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veitastrond skule 0,0 0,0 0,0 0,0
Regning, ikke deltatt
Gaupne skule - Avd skule 5,3
Hafslo barne- og ungdomsskule - Avd skule 3,6 0,0 0,0 0,0
Indre Hafslo oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0
Jostedal oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0
Luster kommune Felles Tiltak Skulane
Luster oppvekstsenter - Avd skule 14,3 0,0 0,0 0,0
Luster ungdomsskule
Skjolden oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0
Veitastrond skule 0,0 0,0 0,0 0,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no