Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Lunner kommune
Kommunenr 0533
Alle grunnskoler med adresse i Lunner kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 6,4
Lesing, fritatt 7,3
Regning, fritatt
Engelsk, ikke deltatt 2,7
Lesing, ikke deltatt 1,8
Regning, ikke deltatt
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no