Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Lødingen barneskole (utgått)
Skolev 7
8550 LØDINGEN
Org.nr 974582058
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt 0,0 0,0 0,0
Lesing, fritatt 0,0 0,0 0,0
Regning, fritatt 0,0 0,0 0,0
Engelsk, ikke deltatt 8,3 20,0 0,0
Lesing, ikke deltatt 8,3 20,0 0,0
Regning, ikke deltatt 8,3 5,0 0,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no