Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Løding skole (utgått)
8050 TVERLANDET
Org.nr 974627744
Offentlig skole
Grunnskole
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt
Bodø kommune 4,7 5,7 4,0
Nordland fylke 6,5 6,1 6,9
Nasjonalt 4,9 5,4 5,7 5,9 5,4
Lesing, fritatt
Bodø kommune 5,0 2,9 5,5 5,4 4,2
Nordland fylke 6,0 5,9 6,6
Nasjonalt 4,9 5,4 5,9 6,0 5,6
Regning, fritatt
Bodø kommune 3,4 2,6 3,8 3,7 3,1
Nordland fylke 5,8
Nasjonalt 4,1 4,7 5,0 5,1 4,8
Engelsk, ikke deltatt
Bodø kommune 2,6
Nordland fylke 3,4 2,6 2,8
Nasjonalt 1,6 1,4 1,3 1,2 1,5
Lesing, ikke deltatt
Bodø kommune 3,0
Nordland fylke 2,4 2,1
Nasjonalt 1,4 1,2 1,1 1,0 1,4
Regning, ikke deltatt
Bodø kommune 3,0 5,1
Nordland fylke 2,4 2,0
Nasjonalt 1,5 1,2 1,1 1,1 1,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no