Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Lillehammer Læringssenter
Fossvegen 18
2609 LILLEHAMMER
Org.nr 876973642
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Lillehammer kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Lillehammer Læringssenter
Lillehammer kommune 3,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 4,4 4,9 5,4 5,7 5,9
Lesing, fritatt
Lillehammer Læringssenter
Lillehammer kommune 3,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 4,9 4,9 5,4 5,9 6,0
Regning, fritatt
Lillehammer Læringssenter
Lillehammer kommune
Innlandet fylke
Nasjonalt 3,7 4,1 4,7 5,0 5,1
Engelsk, ikke deltatt
Lillehammer Læringssenter
Lillehammer kommune 0,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 1,9 1,6 1,4 1,3 1,2
Lesing, ikke deltatt
Lillehammer Læringssenter
Lillehammer kommune 0,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 2,9 1,4 1,2 1,1 1,0
Regning, ikke deltatt
Lillehammer Læringssenter
Lillehammer kommune 4,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 1,8 1,5 1,2 1,1 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no