Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Levanger kommune
Kommunenr 5037
Alle grunnskoler med adresse i Levanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt
Levanger kommune 8,7 4,0
Trøndelag fylke 4,4
Nasjonalt 3,4 3,2 3,6 4,1 4,4
Lesing, fritatt
Levanger kommune 8,0 4,0
Trøndelag fylke 3,8
Nasjonalt 3,6 3,6 3,5 4,1 4,5
Regning, fritatt
Levanger kommune 10,1
Trøndelag fylke 3,7
Nasjonalt 3,1 3,0 3,2 3,9 4,1
Engelsk, ikke deltatt
Levanger kommune 1,4 1,6
Trøndelag fylke 1,0
Nasjonalt 1,3 1,7 1,3 1,2 1,1
Lesing, ikke deltatt
Levanger kommune 1,4 0,8
Trøndelag fylke 0,9
Nasjonalt 2,3 2,9 1,1 1,1 0,9
Regning, ikke deltatt
Levanger kommune
Trøndelag fylke 0,9
Nasjonalt 1,4 1,7 1,3 1,0 0,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no