Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Larvik kommune (UTGÅTT)
Kommunenr 0709
Kun utgåtte skoler med adresse i Larvik kommune (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Bodø kommune 5,6 4,1 3,4 4,7 5,6
Haugesund kommune 2,4 3,8 4,2 3,0 3,5
Karmøy kommune 3,9 4,7 3,7 6,9 3,9
Kristiansund kommune 7,1 6,4 7,7 8,7 10,0
Rana kommune 7,0 3,4 6,9 3,4 5,1
Sola kommune 1,8 2,2 4,0 3,0 3,5
Stjørdal kommune 3,0 7,0 6,9 8,9 10,3
Lesing, fritatt
Bodø kommune 4,2 5,0 2,9 5,4 5,4
Haugesund kommune 3,1 4,0 4,0 2,8 3,5
Karmøy kommune 3,9 4,4 3,1 7,1 4,4
Kristiansund kommune 6,1 7,3 8,7 11,8
Rana kommune 9,0 4,4 6,2 3,4 5,4
Sola kommune 3,9 2,2 3,8 2,7 4,0
Stjørdal kommune 2,0 7,3 7,6 7,6 10,0
Regning, fritatt
Bodø kommune 3,0 3,4 2,6 3,8 3,6
Haugesund kommune 1,9 2,9 3,7 2,6 3,1
Karmøy kommune 2,2 4,2 2,8 6,6 4,8
Kristiansund kommune 6,4 6,1 6,6 6,6 8,0
Rana kommune 5,6 3,7 5,2 2,7 4,5
Sola kommune 1,8 1,9 3,5 3,0 3,2
Stjørdal kommune 2,7 6,1 6,3 4,1 7,4
Engelsk, ikke deltatt
Bodø kommune 3,7 5,0 6,7 2,7 3,2
Haugesund kommune 1,9 2,7 1,2 1,5 0,5
Karmøy kommune 0,6 2,5 1,9 0,3 0,8
Kristiansund kommune 0,7 2,3 0,7 0,7
Rana kommune 2,0 2,0 1,0 2,7 2,1
Sola kommune 2,1 0,8 2,3 0,8 0,7
Stjørdal kommune 1,0 0,6 1,2 0,9 0,6
Lesing, ikke deltatt
Bodø kommune 3,8 3,2 5,3 1,4 4,2
Haugesund kommune 5,7 1,3 2,1 1,3
Karmøy kommune 1,5 1,7 1,7 0,2 0,8
Kristiansund kommune 1,1 0,7 0,7
Rana kommune 2,0 1,3 1,0 3,4 1,8
Sola kommune 2,7 1,1 2,6 0,5 0,5
Stjørdal kommune 1,7 0,3 0,6 1,3 0,3
Regning, ikke deltatt
Bodø kommune 4,3 3,4 5,1 1,8 3,9
Haugesund kommune 1,0 1,6 2,1 1,1 0,7
Karmøy kommune 2,0 2,5 1,9 0,5 1,0
Kristiansund kommune 0,7 0,8 0,3 0,7
Rana kommune 5,0 1,7 1,6 3,7 0,9
Sola kommune 3,0 2,2 2,3 0,8 1,0
Stjørdal kommune 0,3 1,0 0,6 1,3 0,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no