Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Larvik kommune (utgått)
Kommunenr 0709
Kun utgåtte skoler med adresse i Larvik kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt 4,8 3,1 6,0
Lesing, fritatt 4,2 2,9 6,2
Regning, fritatt 4,0 3,1 6,0
Engelsk, ikke deltatt 0,4 1,4
Lesing, ikke deltatt 0,2 1,0
Regning, ikke deltatt 0,8 0,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no