Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Lardal kommune (UTGÅTT)
Kommunenr 0728
Kun utgåtte skoler med adresse i Lardal kommune (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 17,2
Lesing, fritatt
Regning, fritatt
Engelsk, ikke deltatt 0,0
Lesing, ikke deltatt
Regning, ikke deltatt
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no