Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Lamarka skole
Rogneveien 14
8403 SORTLAND
Org.nr 979129637
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sortland kommune / Suorttá Souhkan skoleeier
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Lamarka skole
Sortland - Suortá kommune 4,1
Nordland fylke 6,1
Nasjonalt 5,9 3,8
Lesing, fritatt
Lamarka skole
Sortland - Suortá kommune 4,1 4,6
Nordland fylke 5,9
Nasjonalt 6,0 3,6 3,8
Regning, fritatt
Lamarka skole 0,0
Sortland - Suortá kommune 4,9 3,8
Nordland fylke
Nasjonalt 5,1 3,4 3,5
Engelsk, ikke deltatt
Lamarka skole
Sortland - Suortá kommune 7,3
Nordland fylke 2,6
Nasjonalt 1,2 1,3
Lesing, ikke deltatt
Lamarka skole
Sortland - Suortá kommune 8,1 2,3
Nordland fylke 2,4 2,6
Nasjonalt 1,0 1,0 1,6
Regning, ikke deltatt
Lamarka skole 0,0
Sortland - Suortá kommune 4,9 4,6
Nordland fylke
Nasjonalt 1,1 1,1 1,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no