Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Lamarka skole
Rogneveien 14
8403 SORTLAND
Org.nr 979129637
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sortland kommune / Suorttá Souhkan skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Lamarka skole
Sortland - Suortá kommune 8,0 7,1 4,1
Nordland fylke 2,7
Nasjonalt 2,6 2,9 3,5 3,6 3,8
Lesing, fritatt
Lamarka skole
Sortland - Suortá kommune 7,1 8,7 4,1
Nordland fylke 3,0
Nasjonalt 2,9 2,8 3,4 3,4 3,6
Regning, fritatt
Lamarka skole
Sortland - Suortá kommune 0,0 5,3 5,5 4,9
Nordland fylke 2,5
Nasjonalt 2,4 2,6 3,3 3,2 3,4
Engelsk, ikke deltatt
Lamarka skole
Sortland - Suortá kommune 0,9 6,3 7,3
Nordland fylke 4,5
Nasjonalt 2,5 1,5 1,5 1,3 1,3
Lesing, ikke deltatt
Lamarka skole
Sortland - Suortá kommune 0,9 1,6 8,1
Nordland fylke 4,1
Nasjonalt 2,6 1,3 1,2 1,0 1,0
Regning, ikke deltatt
Lamarka skole
Sortland - Suortá kommune 9,4 1,8 3,9 4,9
Nordland fylke 4,4
Nasjonalt 2,5 1,4 1,2 1,2 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no