Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Lamarka skole
Rogneveien 14
8403 SORTLAND
Org.nr 979129637
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sortland kommune / Suorttá Souhkan skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt
Lamarka skole 0,0 20,0 26,3
Sortland - Suortá kommune 10,7
Nordland fylke 6,5 6,1 6,9
Nasjonalt 4,9 5,4 5,7 5,9 5,4
Lesing, fritatt
Lamarka skole 16,7 26,3
Sortland - Suortá kommune 4,3 9,7
Nordland fylke 6,0 5,9 6,6
Nasjonalt 4,9 5,4 5,9 6,0 5,6
Regning, fritatt
Lamarka skole 0,0
Sortland - Suortá kommune 5,1 5,4
Nordland fylke 5,8
Nasjonalt 4,1 4,7 5,0 5,1 4,8
Engelsk, ikke deltatt
Lamarka skole 8,1
Sortland - Suortá kommune 1,8 2,2
Nordland fylke 3,4 2,6 2,8
Nasjonalt 1,6 1,4 1,3 1,2 1,5
Lesing, ikke deltatt
Lamarka skole
Sortland - Suortá kommune 3,4 1,8 2,2
Nordland fylke 2,4 2,1
Nasjonalt 1,4 1,2 1,1 1,0 1,4
Regning, ikke deltatt
Lamarka skole 0,0
Sortland - Suortá kommune 3,4 0,9
Nordland fylke 2,4 2,0
Nasjonalt 1,5 1,2 1,1 1,1 1,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no