Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Lakselv barneskole
Skoleveien
9700 LAKSELV
Org.nr 975280101
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Porsanger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Lakselv barneskole 17,1
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki kommune 16,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 6,9
Nasjonalt 5,4 6,7 4,0
Lesing, fritatt
Lakselv barneskole
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki kommune 18,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 7,9 10,0 5,8
Nasjonalt 5,6 7,1 4,1
Regning, fritatt
Lakselv barneskole 17,1
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki kommune 16,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 6,1
Nasjonalt 4,8 5,6 4,0
Engelsk, ikke deltatt
Lakselv barneskole
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki kommune 2,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 1,8
Nasjonalt 1,5 1,7 1,3
Lesing, ikke deltatt
Lakselv barneskole
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki kommune 2,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 1,4
Nasjonalt 1,4 1,6 1,2
Regning, ikke deltatt
Lakselv barneskole
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki kommune
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Nasjonalt 1,4 1,6 1,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no