Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Kurland barneskole
Per Gyntveien 7
1709 SARPSBORG
Org.nr 975290425
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sarpsborg kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Kurland barneskole 6,7 10,1
Sarpsborg kommune 2,7 4,1 3,4 4,6
Østfold fylke
Nasjonalt 4,4 4,9 5,4 5,7 5,9
Lesing, fritatt
Kurland barneskole 7,9 6,7 10,1
Sarpsborg kommune 3,5 3,4
Østfold fylke 4,6
Nasjonalt 4,9 4,9 5,4 5,9 6,0
Regning, fritatt
Kurland barneskole 7,9 6,7 8,9
Sarpsborg kommune 2,7 4,6 3,5 4,5
Østfold fylke 3,8
Nasjonalt 3,7 4,1 4,7 5,0 5,1
Engelsk, ikke deltatt
Kurland barneskole
Sarpsborg kommune 2,9 0,9 1,1
Østfold fylke
Nasjonalt 1,9 1,6 1,4 1,3 1,2
Lesing, ikke deltatt
Kurland barneskole 0,0
Sarpsborg kommune 4,0
Østfold fylke 2,1
Nasjonalt 2,9 1,4 1,2 1,1 1,0
Regning, ikke deltatt
Kurland barneskole 0,0
Sarpsborg kommune 2,4 0,6
Østfold fylke 1,8
Nasjonalt 1,8 1,5 1,2 1,1 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no