Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Kragerø kommune
Kommunenr 0815
Alle grunnskoler med adresse i Kragerø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Kragerø kommune 0,0 0,0 0,0
Telemark fylke 11,8 7,4 12,3
Nasjonalt 3,9 4,5 7,1 5,3 6,1
Lesing, fritatt
Kragerø kommune 0,0 0,0 0,0 0,0
Telemark fylke 7,2 5,6 10,8 5,8 11,3
Nasjonalt 5,9 4,7 7,4 7,2 8,0
Regning, fritatt
Kragerø kommune 0,0 0,0 0,0 0,0
Telemark fylke 9,8 5,8 10,4
Nasjonalt 3,1 3,9 6,2 5,9 6,2
Engelsk, ikke deltatt
Kragerø kommune 0,0 0,0
Telemark fylke 2,9 5,0
Nasjonalt 5,6 3,5 3,8 3,2 2,5
Lesing, ikke deltatt
Kragerø kommune 100,0 0,0 0,0
Telemark fylke 6,0 3,4 2,0 6,7 1,9
Nasjonalt 8,0 4,6 3,9 2,8 2,1
Regning, ikke deltatt
Kragerø kommune 0,0 0,0 0,0
Telemark fylke 2,0 2,5 0,9
Nasjonalt 6,5 4,1 3,6 2,4 2,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no