Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Kragerø kommune
Kommunenr 0815
Alle grunnskoler med adresse i Kragerø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt 8,2 9,7
Lesing, fritatt 8,2 8,2
Regning, fritatt 8,2 9,7
Engelsk, ikke deltatt 3,2
Lesing, ikke deltatt 8,2
Regning, ikke deltatt 6,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no