Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Kattem skole
Uståsen 6
7082 KATTEM
Org.nr 875299492
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Kattem skole 10,9
Trondheim kommune 3,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 5,3 4,2
Nasjonalt 5,4 3,5
Lesing, fritatt
Kattem skole 12,7
Trondheim kommune 3,5 3,2 3,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 5,1 4,4 4,8
Nasjonalt 5,6 3,5 4,0
Regning, fritatt
Kattem skole 10,9
Trondheim kommune 2,8 3,3 3,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,2 4,1 4,4
Nasjonalt 4,8 3,3 3,7
Engelsk, ikke deltatt
Kattem skole
Trondheim kommune 2,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 2,0 1,7
Nasjonalt 1,5 1,9
Lesing, ikke deltatt
Kattem skole 1,8
Trondheim kommune 2,0 1,6 2,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 2,0 1,4 2,3
Nasjonalt 1,4 1,4 2,1
Regning, ikke deltatt
Kattem skole
Trondheim kommune 1,6 1,5 3,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 2,3 1,6 3,0
Nasjonalt 1,4 1,6 2,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no