Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Kárášjohka - Karasjok kommune
Kommunenr 2021
Alle grunnskoler med adresse i Kárášjohka - Karasjok kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt 18,5 0,0
Lesing, fritatt 0,0 0,0 0,0
Regning, fritatt 18,5 0,0
Engelsk, ikke deltatt 3,4
Lesing, ikke deltatt 0,0 0,0 0,0
Regning, ikke deltatt 3,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no