Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole (privat)
Kåfjorddalsvegen
9147 BIRTAVARRE
Org.nr 913808932
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole (privat) 0,0
Kåfjord kommune 0,0
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 4,5 3,3
Lesing, fritatt
Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole (privat)
Kåfjord kommune
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 6,8 4,2 3,3
Regning, fritatt
Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole (privat) 0,0
Kåfjord kommune 0,0
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 5,1 3,6 3,6
Engelsk, ikke deltatt
Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole (privat)
Kåfjord kommune
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 2,2 3,1
Lesing, ikke deltatt
Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole (privat)
Kåfjord kommune
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 1,8 2,0 3,1
Regning, ikke deltatt
Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole (privat) 0,0
Kåfjord kommune 0,0
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 1,4 2,1 2,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no