Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole (privat)
Kåfjorddalsvegen
9147 BIRTAVARRE
Org.nr 913808932
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole (privat) 0,0
Kåfjord kommune 0,0
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 6,1 4,4
Lesing, fritatt
Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole (privat)
Kåfjord kommune
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 8,0 5,4 4,4
Regning, fritatt
Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole (privat) 0,0
Kåfjord kommune 0,0
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 6,2 4,5 4,4
Engelsk, ikke deltatt
Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole (privat)
Kåfjord kommune
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 2,5 2,7
Lesing, ikke deltatt
Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole (privat)
Kåfjord kommune
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 2,1 2,0 2,9
Regning, ikke deltatt
Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole (privat) 0,0
Kåfjord kommune 0,0
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 2,0 2,0 2,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no