Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole (privat)
Kåfjorddalsvegen
9147 BIRTAVARRE
Org.nr 913808932
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt
Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0
Kåfjord kommune 0,0 0,0 0,0 0,0
Troms og Finnmark fylke 10,6
Nasjonalt 4,5 7,1 5,3 6,1 6,4
Lesing, fritatt
Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole (privat) 0,0 0,0 0,0
Kåfjord kommune 0,0 0,0 0,0
Troms og Finnmark fylke 15,0
Nasjonalt 4,7 7,4 7,2 8,0 8,2
Regning, fritatt
Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0
Kåfjord kommune 0,0 0,0 0,0 0,0
Troms og Finnmark fylke 12,4
Nasjonalt 3,9 6,2 5,9 6,2 6,9
Engelsk, ikke deltatt
Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole (privat) 0,0 25,0 0,0
Kåfjord kommune 0,0 25,0 0,0
Troms og Finnmark fylke 0,9
Nasjonalt 3,5 3,8 3,2 2,5 3,1
Lesing, ikke deltatt
Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole (privat) 0,0 0,0 25,0
Kåfjord kommune 0,0 0,0 25,0
Troms og Finnmark fylke 0,9
Nasjonalt 4,6 3,9 2,8 2,1 3,7
Regning, ikke deltatt
Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0
Kåfjord kommune 0,0 0,0 0,0 0,0
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 4,1 3,6 2,4 2,0 3,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no