Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Indre Fosen kommune
Kommunenr 5054
Alle grunnskoler med adresse i Indre Fosen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt 7,3 6,6 8,2
Lesing, fritatt 5,8 8,0 7,4
Regning, fritatt 5,8 7,3 4,1
Engelsk, ikke deltatt 0,7 3,3
Lesing, ikke deltatt 1,5 2,9 3,3
Regning, ikke deltatt 1,5 0,7 8,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no