Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Indre Fosen kommune
Kommunenr 5054
Alle grunnskoler med adresse i Indre Fosen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 7,3
Lesing, fritatt 5,8
Regning, fritatt 5,8
Engelsk, ikke deltatt 0,7
Lesing, ikke deltatt 1,5
Regning, ikke deltatt 1,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no