Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Ibestad kommune
Kommunenr 5413
Alle grunnskoler med adresse i Ibestad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt
Ibestad kommune 0,0 0,0
Troms og Finnmark fylke 7,1
Nasjonalt 4,9 5,5 5,7 5,9 5,4
Lesing, fritatt
Ibestad kommune 0,0 0,0
Troms og Finnmark fylke 8,2
Nasjonalt 4,9 5,5 5,9 6,1 5,7
Regning, fritatt
Ibestad kommune 0,0 0,0 0,0
Troms og Finnmark fylke 6,3
Nasjonalt 4,1 4,7 5,0 5,2 4,9
Engelsk, ikke deltatt
Ibestad kommune 0,0 0,0
Troms og Finnmark fylke 1,7
Nasjonalt 1,7 1,5 1,4 1,2 1,6
Lesing, ikke deltatt
Ibestad kommune 0,0 9,1
Troms og Finnmark fylke 1,4
Nasjonalt 1,5 1,3 1,2 1,1 1,5
Regning, ikke deltatt
Ibestad kommune 0,0 0,0
Troms og Finnmark fylke 1,4
Nasjonalt 1,6 1,3 1,1 1,1 1,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no