Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Hyllestad kommune
Kommunenr 1413
Alle grunnskoler med adresse i Hyllestad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Hyllestad kommune 0,0 0,0 0,0
Sogn og Fjordane fylke 3,8 4,3 3,3
Nasjonalt 3,6 4,4 2,7
Lesing, fritatt
Hyllestad kommune 0,0 0,0 0,0
Sogn og Fjordane fylke 3,7 3,6 3,8
Nasjonalt 3,4 4,2 2,6
Regning, fritatt
Hyllestad kommune 0,0 0,0 0,0
Sogn og Fjordane fylke 3,0 2,8 3,3
Nasjonalt 3,2 3,8 2,6
Engelsk, ikke deltatt
Hyllestad kommune 5,0 11,1 0,0
Sogn og Fjordane fylke 1,0 1,2 0,9
Nasjonalt 1,3 1,5 1,1
Lesing, ikke deltatt
Hyllestad kommune 5,0 11,1 0,0
Sogn og Fjordane fylke 0,9 0,9 0,9
Nasjonalt 1,0 1,2 0,8
Regning, ikke deltatt
Hyllestad kommune 15,0 11,1 18,2
Sogn og Fjordane fylke 1,4 1,1 1,7
Nasjonalt 1,2 1,3 1,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no