Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Hyllestad kommune
Kommunenr 4637
Alle grunnskoler med adresse i Hyllestad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Hyllestad kommune 0,0 0,0 0,0
Vestland fylke
Nasjonalt 3,6 4,4 2,7
Lesing, fritatt
Hyllestad kommune 0,0 0,0 0,0
Vestland fylke
Nasjonalt 3,5 4,3 2,6
Regning, fritatt
Hyllestad kommune 0,0 0,0 0,0
Vestland fylke
Nasjonalt 3,3 3,9 2,6
Engelsk, ikke deltatt
Hyllestad kommune 5,0 11,1 0,0
Vestland fylke
Nasjonalt 1,4 1,6 1,2
Lesing, ikke deltatt
Hyllestad kommune 5,0 11,1 0,0
Vestland fylke
Nasjonalt 1,1 1,3 0,9
Regning, ikke deltatt
Hyllestad kommune 15,0 11,1 18,2
Vestland fylke
Nasjonalt 1,2 1,4 1,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no