Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Hordaland fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt 4,7 6,0 3,5
Lesing, fritatt 4,9 6,0 3,6
Regning, fritatt 4,4 5,3 3,5
Engelsk, ikke deltatt 1,6 1,9 1,4
Lesing, ikke deltatt 1,3 1,5 1,0
Regning, ikke deltatt 1,1 1,2 1,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no