Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Hordaland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Hordaland fylke 5,3 6,3 6,3 6,0 7,6
Nasjonalt 5,5 6,2 6,7 7,0 7,3
Lesing, fritatt
Hordaland fylke 5,3 6,2 6,3 6,0 7,6
Nasjonalt 6,2 6,2 6,8 7,3 7,5
Regning, fritatt
Hordaland fylke 3,7 4,8 5,5 5,3 6,2
Nasjonalt 4,4 5,0 5,6 5,9 6,0
Engelsk, ikke deltatt
Hordaland fylke 2,2 2,4 1,8 1,9 1,1
Nasjonalt 2,3 2,0 1,7 1,7 1,5
Lesing, ikke deltatt
Hordaland fylke 3,3 2,2 1,3 1,5 0,6
Nasjonalt 3,1 1,9 1,5 1,4 1,3
Regning, ikke deltatt
Hordaland fylke 2,2 2,0 1,2 1,2 0,7
Nasjonalt 2,1 1,9 1,5 1,3 1,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no