Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Holtålen kommune
Kommunenr 5026
Alle grunnskoler med adresse i Holtålen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Holtålen kommune
Trøndelag fylke 5,9 6,0
Nasjonalt 4,4 4,9 5,5 5,7 5,9
Lesing, fritatt
Holtålen kommune
Trøndelag fylke 5,7 6,2
Nasjonalt 4,9 4,9 5,5 5,9 6,1
Regning, fritatt
Holtålen kommune 0,0
Trøndelag fylke 4,8 5,1
Nasjonalt 3,7 4,1 4,7 5,0 5,2
Engelsk, ikke deltatt
Holtålen kommune
Trøndelag fylke 1,0 1,6
Nasjonalt 2,0 1,7 1,5 1,4 1,2
Lesing, ikke deltatt
Holtålen kommune
Trøndelag fylke 1,1 1,3
Nasjonalt 3,0 1,5 1,3 1,2 1,1
Regning, ikke deltatt
Holtålen kommune 0,0
Trøndelag fylke 0,8 1,6
Nasjonalt 1,9 1,6 1,3 1,1 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no