Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Holtålen kommune
Kommunenr 5026
Alle grunnskoler med adresse i Holtålen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Haltdalen oppvekstsenter - Avd skole 0,0
Hov skole 0,0
Lesing, fritatt
Haltdalen oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0
Hov skole 0,0
Regning, fritatt
Haltdalen oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0
Hov skole 0,0 0,0
Engelsk, ikke deltatt
Haltdalen oppvekstsenter - Avd skole 0,0
Hov skole 0,0
Lesing, ikke deltatt
Haltdalen oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0
Hov skole 0,0
Regning, ikke deltatt
Haltdalen oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0
Hov skole 0,0 0,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no