Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Hjartdal kommune
Kommunenr 3819
Alle grunnskoler med adresse i Hjartdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Hjartdal Montessoriskule (privat) 0,0 0,0
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Lesing, fritatt
Hjartdal Montessoriskule (privat) 0,0 0,0
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Regning, fritatt
Hjartdal Montessoriskule (privat) 0,0 0,0
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Engelsk, ikke deltatt
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Lesing, ikke deltatt
Hjartdal Montessoriskule (privat) 0,0 0,0
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Regning, ikke deltatt
Hjartdal Montessoriskule (privat) 0,0 0,0
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat) 16,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no