Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Hitra kommune
Kommunenr 5013
Alle grunnskoler med adresse i Hitra kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 10,4 13,3 9,6
Lesing, fritatt 10,4 17,8 11,5
Regning, fritatt 13,3 9,6
Engelsk, ikke deltatt 0,0 4,4 1,9
Lesing, ikke deltatt 2,1 6,7 1,9
Regning, ikke deltatt 2,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no