Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Herøy kommune
Kommunenr 1515
Alle grunnskoler med adresse i Herøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt 4,6 7,1
Lesing, fritatt 4,6 4,6 8,0
Regning, fritatt 5,3
Engelsk, ikke deltatt 0,8
Lesing, ikke deltatt 0,8 0,9 0,9
Regning, ikke deltatt
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no