Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Herøy kommune
Kommunenr 1515
Alle grunnskoler med adresse i Herøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt 4,6 7,1 5,2
Lesing, fritatt 4,6 4,6 8,0 7,0
Regning, fritatt 5,3 7,8
Engelsk, ikke deltatt 0,8
Lesing, ikke deltatt 0,8 0,9 0,9
Regning, ikke deltatt
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no