Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Hedmark fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hedmark fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt 4,7 5,7 5,8 5,9
Lesing, fritatt 4,5 5,5 5,4 6,7
Regning, fritatt 4,1 4,9 4,5 5,6
Engelsk, ikke deltatt 1,5 1,3 1,7 2,5
Lesing, ikke deltatt 1,4 0,7 1,8 2,2
Regning, ikke deltatt 1,6 1,3 1,4 2,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no