Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Haugesund kommune
Kommunenr 1106
Alle grunnskoler med adresse i Haugesund kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt 2,4 3,8 4,2 3,0 3,5
Lesing, fritatt 3,1 4,0 4,0 2,8 3,5
Regning, fritatt 1,9 2,9 3,7 2,6 3,1
Engelsk, ikke deltatt 1,9 2,7 1,2 1,5 0,5
Lesing, ikke deltatt 5,7 1,3 2,1 1,3
Regning, ikke deltatt 1,0 1,6 2,1 1,1 0,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no