Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Hamarøy Montessoriskole (privat)
Nes
8290 SKUTVIK
Org.nr 998260965
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hamarøy Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Hamarøy Montessoriskole (privat) 0,0 0,0 0,0
Hábmer - Hamarøy kommune 0,0 0,0 0,0
Nordland fylke 8,7
Nasjonalt 6,4 7,1 5,7
Lesing, fritatt
Hamarøy Montessoriskole (privat) 0,0 0,0 0,0
Hábmer - Hamarøy kommune 0,0 0,0 0,0
Nordland fylke 8,7
Nasjonalt 8,2 9,3 7,1
Regning, fritatt
Hamarøy Montessoriskole (privat) 0,0 0,0 0,0
Hábmer - Hamarøy kommune 0,0 0,0 0,0
Nordland fylke
Nasjonalt 6,9 8,1 5,7
Engelsk, ikke deltatt
Hamarøy Montessoriskole (privat) 0,0 0,0 0,0
Hábmer - Hamarøy kommune 0,0 0,0 0,0
Nordland fylke 3,3
Nasjonalt 3,1 3,4 2,8
Lesing, ikke deltatt
Hamarøy Montessoriskole (privat) 0,0 0,0 0,0
Hábmer - Hamarøy kommune 0,0 0,0 0,0
Nordland fylke 3,3
Nasjonalt 3,7 4,1 3,4
Regning, ikke deltatt
Hamarøy Montessoriskole (privat) 0,0 0,0 0,0
Hábmer - Hamarøy kommune 0,0 0,0 0,0
Nordland fylke 3,3
Nasjonalt 3,7 4,0 3,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no