Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Hamarøy Montessoriskole (privat)
Nes
8290 SKUTVIK
Org.nr 998260965
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hamarøy Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Hamarøy Montessoriskole (privat) 0,0
Hábmer - Hamarøy kommune 0,0
Nordland fylke
Nasjonalt 5,7 3,6
Lesing, fritatt
Hamarøy Montessoriskole (privat) 0,0
Hábmer - Hamarøy kommune 0,0
Nordland fylke
Nasjonalt 7,1 4,5 4,8
Regning, fritatt
Hamarøy Montessoriskole (privat) 0,0
Hábmer - Hamarøy kommune 0,0
Nordland fylke
Nasjonalt 5,7 4,0 4,6
Engelsk, ikke deltatt
Hamarøy Montessoriskole (privat) 0,0
Hábmer - Hamarøy kommune 0,0
Nordland fylke
Nasjonalt 2,8 3,1
Lesing, ikke deltatt
Hamarøy Montessoriskole (privat) 0,0
Hábmer - Hamarøy kommune 0,0
Nordland fylke
Nasjonalt 3,4 2,8 3,9
Regning, ikke deltatt
Hamarøy Montessoriskole (privat) 0,0
Hábmer - Hamarøy kommune 0,0
Nordland fylke
Nasjonalt 3,3 3,3 5,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no