Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Hamarøy Montessoriskole (privat)
Nes
8290 SKUTVIK
Org.nr 998260965
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hamarøy Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Hamarøy Montessoriskole (privat) 0,0
Hábmer - Hamarøy kommune 0,0
Nordland fylke 8,7 9,0
Nasjonalt 6,4 4,6
Lesing, fritatt
Hamarøy Montessoriskole (privat) 0,0
Hábmer - Hamarøy kommune 0,0
Nordland fylke 8,7 7,7
Nasjonalt 8,2 5,4 6,1
Regning, fritatt
Hamarøy Montessoriskole (privat) 0,0
Hábmer - Hamarøy kommune 0,0
Nordland fylke 7,7
Nasjonalt 6,9 4,6 5,3
Engelsk, ikke deltatt
Hamarøy Montessoriskole (privat) 0,0
Hábmer - Hamarøy kommune 0,0
Nordland fylke 3,3 2,6
Nasjonalt 3,1 3,1
Lesing, ikke deltatt
Hamarøy Montessoriskole (privat) 0,0
Hábmer - Hamarøy kommune 0,0
Nordland fylke 3,3 6,4
Nasjonalt 3,7 2,8 3,3
Regning, ikke deltatt
Hamarøy Montessoriskole (privat) 0,0
Hábmer - Hamarøy kommune 0,0
Nordland fylke 3,3 2,6
Nasjonalt 3,7 3,6 4,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no