Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Hamarøy Montessoriskole (privat)
Nes
8290 SKUTVIK
Org.nr 998260965
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hamarøy Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Hamarøy Montessoriskole (privat)
Hábmer - Hamarøy kommune
Nordland fylke
Nasjonalt 5,3 6,6 3,9
Lesing, fritatt
Hamarøy Montessoriskole (privat)
Hábmer - Hamarøy kommune
Nordland fylke
Nasjonalt 7,2 8,5 5,9
Regning, fritatt
Hamarøy Montessoriskole (privat)
Hábmer - Hamarøy kommune
Nordland fylke
Nasjonalt 5,9 6,4 5,4
Engelsk, ikke deltatt
Hamarøy Montessoriskole (privat)
Hábmer - Hamarøy kommune
Nordland fylke 5,9
Nasjonalt 3,2 4,1 2,3
Lesing, ikke deltatt
Hamarøy Montessoriskole (privat)
Hábmer - Hamarøy kommune
Nordland fylke 9,8
Nasjonalt 2,8 3,4 2,1
Regning, ikke deltatt
Hamarøy Montessoriskole (privat) 100,0
Hábmer - Hamarøy kommune
Nordland fylke 5,9
Nasjonalt 2,4 2,7 2,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no