Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Hamarøy Montessoriskole (privat)
Nes
8290 SKUTVIK
Org.nr 998260965
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hamarøy Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Hamarøy Montessoriskole (privat)
Hábmer - Hamarøy kommune
Nordland fylke 8,8
Nasjonalt 7,1 9,2 5,0
Lesing, fritatt
Hamarøy Montessoriskole (privat)
Hábmer - Hamarøy kommune
Nordland fylke 5,5
Nasjonalt 7,4 9,4 5,5
Regning, fritatt
Hamarøy Montessoriskole (privat)
Hábmer - Hamarøy kommune
Nordland fylke 5,5
Nasjonalt 6,2 7,9 4,6
Engelsk, ikke deltatt
Hamarøy Montessoriskole (privat) 25,0
Hábmer - Hamarøy kommune
Nordland fylke 4,4
Nasjonalt 3,8 4,2 3,3
Lesing, ikke deltatt
Hamarøy Montessoriskole (privat)
Hábmer - Hamarøy kommune
Nordland fylke
Nasjonalt 3,9 3,7 4,1
Regning, ikke deltatt
Hamarøy Montessoriskole (privat)
Hábmer - Hamarøy kommune
Nordland fylke 1,1
Nasjonalt 3,6 4,0 3,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no